Woningbouw Winterswijk

Actueel

Het bedrijf Verglasco aan de Kastanjelaan 78/80 in Winterswijk is voornemens te gaan verhuizen naar een locatie elders in Winterswijk. Daarmee komt de huidige locatie binnenkort beschikbaar en is onderzocht of hier woningbouw gerealiseerd zou kunnen worden. De gemeente heeft inmiddels aangegeven medewerking te willen verlenen aan het ingediende principeverzoek voor de herontwikkeling van de locatie naar woningbouw.

Na de verhuizing van het bedrijf Verglasco zal de bestaande bebouwing worden gesloopt en zullen 14 grondgebonden woningen gerealiseerd worden.

Aan de zijde van de Beuzenes worden woningen gerealiseerd bestaande uit 2 lagen met plat dak met een accent op de hoek Kastanjelaan/Beuzenes bestaande uit woningen met 3 lagen met plat dak. Hiermee wordt een goede aansluiting gerealiseerd met de naastgelegen appartementen. Op de hoek wordt een accent gerealiseerd (met een knipoog naar de bestaande bebouwing) en aan de zijde van de Kastanjelaan worden woningen met 2 lagen met kap gerealiseerd, zoals deze in de hele wijk voorkomen.

Er ontstaat op deze wijze een mooie mix aan type woningen en daarmee geschikt voor de verschillende doelgroepen passend in de wijk.

Scroll naar top